ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ziekmelding en bedrijfsarts

U bent ziek en heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever. U krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Wat doet een bedrijfsarts? 

  1. De bedrijfsarts kijkt of u door uw ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.
  2. Als u langer dan 6 weken ziek bent, maakt de bedrijfsarts een ‘probleemanalyse’. Deze analyse gebruikt de werkgever om samen met de werknemer een plan van aanpak voor het re-integratietraject op te stellen.

De bedrijfsarts kan contact opnemen met uw huisarts of specialist om informatie te vragen over uw ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat mag alleen met uw toestemming.

 Goed om te weten 

  • Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen.
  • Uw werkgever mag geen contact opnemen met uw huisarts. Bij twijfel over uw ziekte, mag uw werkgever wel de bedrijfsarts vragen om dat te beoordelen. De bedrijfsarts geeft daarna een advies aan uw werkgever.
  • Informatie over uw rechten en plichten bij ziekte: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving

Wat kan uw huisarts doen?

Als u ziek bent en zich ziek heeft gemeld bij uw werkgever, hoeft u niet altijd meteen uw huisarts te bezoeken.

Als u denkt dat u langere tijd ziek zult zijn, neem dan contact op met uw huisarts. Als u alleen telefonisch contact heeft met uw huisarts, vraag dan wel aan uw huisarts hiervan een aantekening in uw dossier te maken.

U kunt de bedrijfsarts toestemming geven om bij uw huisarts informatie op te vragen. Hiervoor ondertekent u een toestemmingsverklaring. Uw huisarts kan deze vragen natuurlijk alleen beantwoorden als hij op de hoogte is van uw ziekte.

Het heeft geen zin om aan uw huisarts een verklaring over uw ziekte te vragen vóórdat u naar de bedrijfsarts gaat.

Zoeken

Meer informatie

Voor informatie over uw rechten en plichten bij ziekte: www.arboportaal.nl

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?