ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb verzorging of verpleging nodig.

U heeft door ziekte, handicap of ouderdom verzorging of verpleging nodig. Bij wie kunt u terecht? Verzorging bij ziekte, handicap of ouderdom valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U vraagt deze zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u Wlz-zorg kunt krijgen, en zo ja, hoeveel en hoe lang.

Aanvraag van zorg

U kunt de zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

  1. Telefonisch via 088 - 789 10 00. U ontvangt u een aanvraagformulier met vragen over uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie.
  2. Online, via Mijn wlz-aanvraag
  3. Via het aanvraagformulier per post. 

Vergeet niet de gevraagde documenten mee te sturen.

Hoe gaat het verder?

  • Als het CIZ meer informatie nodig heeft, neemt een medewerker contact met u op.

  • Soms wil de arts van het CIZ medische informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. U moet uw huisarts wel toestemming geven om deze informatie te geven.

  • U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag per brief een besluit van het CIZ.

  • Het zorgkantoor in uw regio krijgt van het CIZ uw indicatie voor Wlz-zorg. In deze indicatie staat welke zorg u nodig heeft. Ook staat in deze indicatie of u de zorg 'in natura' wilt of via een persoonsgebonden budget (pgb). Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met veel zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder van uw voorkeur.

Wat kan uw huisarts doen? 

U vraagt verzorging of verpleging niet bij uw huisarts aan. U vraagt de zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Soms wil de medisch adviseur van het CIZ extra informatie van uw huisarts. U moet uw huisarts dan wel toestemming geven om deze informatie te geven.

Zoeken

Contact

CIZ
E-mail: info@ciz.nl
Telefoon: 088 789 10 00

Contactformulier

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?